Kullanım Sözleşmesi

tipdil.com sitesine giriş yapılması,tipdil.com programını kullanması bu koşulların dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği ve bunlara aykırı davranışların sadece kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğini anladıklarını kabul anlamına gelir. Eğer herhangi bir kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa, siteye giriş ve yararlanma hakkı bulunmamaktadır.

tipdil.com sitesi, ticari ve gayri ticari bölümler içeren bir sitedir. Ücretsiz deneme programını "demo" kullanıcısı olarak kullanmak herhangi bir ücrete tabi değildir. Ancak aktif olarak programın ve sitenin tamamından yararlanmak için alınması gereken "paket(ler)" için belli miktarlarda ücret ödenmesi gerekmektedir.

tipdil.com fikri haklara saygılıdır. Aynı saygıyı kullanıcılarından da bekler. Hiçbir kullanıcı fikri hakları her ne şekilde olursa olsun ihlal etmek anlamını taşıyacak biçimde tipdil.com'dan yararlanamaz. Yine, tipdil.com'un isim hakkı, içeriği, şablonu, tasarım içindeki tüm doküman, program ve scriptlere ait hakları saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, site ve program içindeki hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz.

Kullanıcı, aşağıda sınırlı olmamak üzere sayılan ve sayılmayıp bu nitelikte olan, kullanıcının tipdil.com ile ilgili tüm aktivitelerinden tamamı ile kendisi sorumlu olup bu gibi durumların ortaya çıkması halinde kullanıcının yararlanma hakkı münhasıran tipdil.com tarafından durdurulabilir.

- Diğer bir kullanıcı, katılan veya 3. kişi veya varlık üzerinde her ne şekilde olursa olsun tipdil.com ve sağladıklarını kullanarak zararlı, tehdit edici ve rahatsız edici olmak,

- tipdil.com'a, hukuka aykırı, zararlı, tehdit edici, küfürlü, taciz edici, kaba, müstehcen, adap ve ahlaka aykırı, ırkçı, etnik, veya bunlara benzer reddedilir nitelikte bilgi, veri, dosya, bağlantı, donanım, ileti veya diğer materyaller göndermek,

- tipdil.com'a girerken veya ondan yararlanma sırasında nasıl olursa olsun, kasten veya kasdi olmaksızın, yürürlükteki herhangi bir yasa hükmünü çiğnemek,

- O iş amacı ile düzenlenmiş alanlar dışında, istenmeksizin reklam ve promosyon materyalleri ile benzerlerini göndermek veya iletmek,

- Aynı kullanıcı bilgilerinin birden fazla kişi tarafından kullanıldığının tespit edilmesi,

- Aynı kullanıcı bilgileri ile aynı anda birden fazla bilgisayarda, 3 kereden fazla oturum açma girişiminde bulunmak,

- Herhangi bir patent, tescilli marka, ticari sır, telif hakkı veya fikri hakların herhangi bir parçasının ihlali anlamı taşıyacak bir içeriği tipdil.com'a iletmek ve orada kaydına meydan vermek.